home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Zabrze
- katalog obiektów

katalog

Kapliczka wnękowa
Zabrze-Mikulczyce, ul. Leśna

Rok powstania:

Opis kapliczki: Kapliczka formą nawiązuje do groty. Szeroka podstawa na stopce ma w środkowej części prostokątną płycinę. Płycina dolnym skrajem opiera się na stopce, w górze jest fazowana. W płycinie chrystogram IHS w czteroliściu. Od górnej części kapliczki podstawa jest oddzielona daszkowym gzymsem, od dołu łukowo podciętym. Górna część kapliczki w formie wnęki o ostrołukowym zwieńczeniu. Filary obramowujące wnękę są pod łukiem odcięte gzymsikami o kształcie identycznym jak gzyms podstawy. W górze łuk przechodzi w krzyż na kielichowej podstawie. Ramiona krzyża zakończone zgeometryzowanymi strzałkami. We wnęce kamienny krucyfiks opierający się ramionami o brzegi wnęki. Krzyż ma lekko poszerzoną stopkę. Figura Chrystusa metalowa, wysmukła. Nad nią metalowy kartusz INRI w układzie poziomym, wąski, z rozciętymi brzegami.

Otoczenie: Kapliczka stoi w ogrodzie posesji. Otoczenie wysadzone roślinami, które jednak nie zasłaniają kapliczki.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Kapliczka wnękowa - Zabrze, ul. Leśna

Kapliczka wnękowa - Zabrze, ul. Leśna Kapliczka wnękowa - Zabrze, ul. Leśna
Kapliczka wnękowa - Zabrze, ul. Leśna Kapliczka wnękowa - Zabrze, ul. Leśna