home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Zabrze
- katalog obiektów

katalog

Figury NSPJ i NSMP
Zabrze-Biskupice, ul. Bytomska

Rok powstania: ok. 1857

Figura: Na ośmiobocznych stopniach dwie figury w identycznych pozach. Na lewo od wejścia figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po drugiej stronie przedstawienie Najświętszego Serca Panny Maryi. Jezus wskazuje na gorejące serce palcami obu dłoni. Maria wskazuje serce całymi dłońmi. Serce Marii jest przebite mieczem.

Postument: Figury stoją na kolumnach umieszczonych w zagłębieniu portalu. Ośmioboczne podstawy kolumn są wtopione w cokół kościoła. Kolumny są wysmukłe, z gładkimi trzonami. Kapitele z dwiema warstwami roślinnych ornamentów, zwieńczone ośmiobocznie.

Otoczenie: Kolumny z figurami są elementem portalu głównego wejścia do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Figura - Zabrze, ul. Bytomska

Figura - Zabrze, ul. Bytomska Figura - Zabrze, ul. Bytomska Figura - Zabrze, ul. Bytomska
Figura - Zabrze, ul. Bytomska Figura - Zabrze, ul. Bytomska Figura - Zabrze, ul. Bytomska
Figura - Zabrze, ul. Bytomska