home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Zabrze
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Zabrze-Biskupice, ul. Bytomska

Rok powstania: 1888

Postument: Podstawa i cokół na planie krzyża (z lekko wysuniętą środkową częścią). Rozłożysta podstawa na grubej stopce. Na lewym boku podstawy podpis budowniczego [F. Kokes Ratibor]. Podstawa nakryta masywną płytą o łamanym, esowatym profilu. Front cokołu zdobiony profilowanymi płycinami. Płycina w środkowej części cokołu zwieńczona trójlistnym ostrym łukiem. Wąskie płyciny w bocznych częściach cokołu zwieńczone ostrymi łukami. W środkowej płycinie nazwisko fundatora [Franc Gburek] i data 1888. Na tylnej ścianie cokołu dedykacja: Na pamiątkę jego zmarłych synów Walentego i Jana córki Zofii żony Agnieszki i całej familii. N. o. w. p. Boczne części cokołu w formie filarków, są niższe i zwieńczone podciętym, daszkowym gzymsem. Środkowa część zwieńczona lekko podciętym gzymsem formowanym schodkowo z bocznymi daszkami. Ponad płyciną cokół zdobiony kwiatowym ornamentem i rzeźbionymi latarenkami na gałkach.

Figury: Na bocznych filarkach dwie figury. Przy prawym boku krzyża Matka Boża zapatrzona w dal, z dłońmi splecionymi na brzuchu. Z drugiej strony św. Jan Ewangelista lekko pochylony, skupiony w modlitwie.

Krzyż: Dolna część krzyża, pogrubiona, tworzy stopkę zwieńczoną daszkowym gzymsem. Krzyż wysmukły, z ramionami zakończonymi strzałkowo. Na krzyżu mała figurka Chrystusa z zaciśniętymi dłońmi.

Otoczenie: Krzyż stoi na terenie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, przy murze w pobliżu bramy.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Zabrze, ul. Bytomska

Boża Męka - Zabrze, ul. Bytomska Boża Męka - Zabrze, ul. Bytomska Boża Męka - Zabrze, ul. Bytomska
Boża Męka - Zabrze, ul. Bytomska
Boża Męka - Zabrze, ul. Bytomska Boża Męka - Zabrze, ul. Bytomska Boża Męka - Zabrze, ul. Bytomska