home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Zabrze
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Zabrze-Biskupice, ul. Kasprowicza

Rok powstania: 1903

Postument: Podstawa stanowi stopkę szerokiego cokołu o kwadratowym rzucie. Na froncie podstawy podłużna płycina z dwujęzyczną inskrypcją: Patrzcie jeżeli boleść wasza większa, niż boleść moja! / Sehet ween Ihr Schmerz gleich ist meinen Schmerz!. Na lewym boku podstawy wyryta data 1903. Niski cokół nieco węższy od podstawy, ze ścianami ujętymi w arkady na kolumnach. Kolumny z attyckimi bazami i akantowymi głowicami. Arkady tworzy wielowarstwowy gzyms. Cokół wychodzi znacznie ponad arkady i nakryty jest cienką, daszkową płytą. We frontowej ścianie cokołu płytka wnęka na figurę o łukowym zwieńczeniu. Na bocznych ścianach cokołu dwie identyczne inskrypcje: Proszę o Ojcze nasz i Zdrowaś Marya za dusze w czyściu / Bitte um ein Vaterunser u. Gegrusset seist du Maria für die armen Seelen.

Figury: We wnęce cokołu płaskorzeźbiona figura Matki Bożej z pochyloną głową i rękami złożonymi na piersiach.

Krzyż: Krzyż na stopce o łamanym, esowatym profilu. Krzyż prosty. Figura Chrystusa pełna, proporcjonalna, z niesymetrycznie ułożonymi dłońmi. Kartusz INRI w układzie poziomym z zawiniętymi końcami.

Otoczenie: Krzyż ustawiony na skwerze przy rozdrożu, tuż obok parkingu. Postawiony na kilku schodkowo ułożonych płytach.

Uwagi:

Stan: Dobry. Krzyż odnowiony.

Boża Męka - Zabrze, ul. Kasprowicza

Boża Męka - Zabrze, ul. Kasprowicza Boża Męka - Zabrze, ul. Kasprowicza Boża Męka - Zabrze, ul. Kasprowicza
Boża Męka - Zabrze, ul. Kasprowicza Boża Męka - Zabrze, ul. Kasprowicza
Boża Męka - Zabrze, ul. Kasprowicza