home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Zabrze
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Zabrze-Zaborze, ul. Wolności

Rok powstania: 1890

Postument: Podstawa trzyelementowa, schodkowa, na prostej stopce. Dolna część podstawy ze ściętą górną krawędzią. Środkowy element ma górną krawędź wyciętą kowadełkowo. Na jego froncie wyryty napis fundacyjny: Jösef u. Johanna Durasiok. Górna część podstawy węższa, z wyrytą na froncie datą 17.8.1890. Podstawa zwieńczona podciętym, daszkowym gzymsem. Cokół tej samej szerokości, co górna część podstawy. Na froncie cokołu płycina o ostrołukowym zwieńczeniu, profilowana okrągłą listwą. Cokół zwieńczony gzymsem w formie dwuspadowego daszka, od frontu ostrołukowo wygiętego. W polu wygięcia sześciolistna rozetka.

Figury: Figur brak, w płycinie cokołu zawieszona metalowa plakietka z wizerunkiem MB Częstochowskiej.

Krzyż: Krzyż na kowadełkowej stopce. Krzyż mały, z krótkimi ramionami o koniczynowym zakończeniu. Mała, metalowa figurka Chrystusa. Kartusz INRI w układzie poziomym, lekko falowany, niesymetryczny.

Otoczenie: Krzyż stoi w ogródku, przy kamienicy, podniesiony na płycie. Ogródek ogrodzony metalowym płotkiem.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Zabrze, ul. Wolności

Boża Męka - Zabrze, ul. Wolności Boża Męka - Zabrze, ul. Wolności Boża Męka - Zabrze, ul. Wolności
Boża Męka - Zabrze, ul. Wolności