home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Zabrze
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Zabrze-Makoszowy, ul. Lubuska

Rok powstania: 1891

Postument: Podstawa dwuelementowa, schodkowa. Górna krawędź dolnego schodka ścięta skośnie. Krawędź górnego schodka wycięta kowadełkowo. Na krawędzi dolnego schodka podpis budowniczego: K. Pokorny Kattowitz, a na jego froncie data 1892. Na froncie górnego schodka napis fundacyjny: Sim. Fr. – Ma. Fr. Lucka. Cokół szeroki, dość niski, z wnęką zwieńczoną ostrym łukiem. Wnęka jest zaszklona. Wokół wnęki roślinny relief. W górze cokół obwiedziony listwą. Gzyms cokołu daszkowy, ku dołowi zwężający się łamanym, esowatym profilem.

Figury: We wnęce cokołu figura NS Matki Bożej, z sercem przebitym mieczem. Figura stoi na rozbudowanym stopniu, którego górna część znajduje się we wnęce, a dolne przedłużenie ma formę kielichową, zakończoną spłaszczoną gałką.

Krzyż: Krzyż na dwupiętrowej stopce, zwieńczonej daszkowym gzymsem. Krzyż z ramionami zakończonymi koniczynowo. Figura Chrystusa wysmukła. Blaszany kartusz INRI w układzie pionowym, niesymetryczny, silnie falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi przy ulicy, na skraju zarośli. Podniesiony na grubej płycie. Otoczony drewnianym płotkiem.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Zabrze, ul. Lubuska

Boża Męka - Zabrze, ul. Lubuska Boża Męka - Zabrze, ul. Lubuska Boża Męka - Zabrze, ul. Lubuska
Boża Męka - Zabrze, ul. Lubuska Boża Męka - Zabrze, ul. Lubuska