home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Zabrze
-katalog obiektów

katalog

Krzyż
Zabrze-Makoszowy, ul. Sejmowa

Rok powstania: okres międzywojenny ?

Postument: Krzyż ustawiono na lastrykowym, wysmukłym postumencie z prostą płytką pełniącą rolę gzymsu.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż masywny, ale proporcjonalny. Belki krzyża lekko fazowane, z ostrogami. Ramiona zakończone ostrosłupowo. Na przecięciu ramion krzyża, wtopiony metalowy medalion z głową Chrystusa w koronie cierniowej. Front krzyża zdobiony ramką i roślinnymi motywami na końcach ramion i wokół medalionu.

Otoczenie: Krzyż stoi w ogrodzie posesji, wśród ozdobnej roślinności. Ustawiony na lastrykowej płycie.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Zabrze, ul. Sejmowa

Boża Męka - Zabrze, ul. Sejmowa Boża Męka - Zabrze, ul. Sejmowa
Boża Męka - Zabrze, ul. Sejmowa