home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Zabrze
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Zabrze, ul. Niedziałkowskiego

Rok powstania: pocz. XX w. ?

Postument: Postument szeroki, na rzucie krzyża, z wysuniętą do przodu i do tyłu środową częścią. Podstawa dwuelementowa. Dolna część podstawy w formie grubej stopki ze ściętymi górnymi krawędziami. Na froncie stopki napis fundacyjny: Fundatorzy: Paweł i Franciszka Stolz. Górna część podstawy zdobiona trzema prostokątnymi, profilowanymi płycinami. Na postawie gruba płyta o łamanym, esowatym profilu. Cokół wysoki. Trzy części cokołu zdobione płycinami o zwieńczeniu trójlistnym, dopełnionym do pełnego łuku, przy czym środkowa płycina jest profilowana. Pola ponad płycinami wypełnione roślinnym reliefem. W dolnym, nieco zagłębionym, polu środkowej płyciny duży monogram XP. W górnej części tej płyciny bogaty relief przedstawiający narzędzia Męki Pańskiej. Środkowa część cokołu jest wyższa i zwieńczona gzymsem w formie podciętego, łamanego daszka. Boczne części cokołu zwieńczone daszkowym gzymsem, w dole zwężającym się esowato.

Figury: Na bocznych elementach postumentu dwie figury, ustawione na podstawach z fazowanymi krawędziami i niewydatnymi, daszkowymi gzymsami. Przy prawym boku krzyża Matka Boża przedstawiona w kontrapoście, z rękami złożonymi na prawym boku i lekko uniesioną głową. Po przeciwnej stronie św. Jan Ewangelista z zadartą głową, z prawą dłonią na sercu.

Krzyż: Krzyż na wysokiej, kowadełkowej stopce, przy czym jej górna warstwa ma formę daszka. Krzyż proporcjonalny, z fazowanymi belkami. Ramiona krzyża zakończone koniczynowo. Metalowa figura Chrystusa wysmukła, z półzamkniętymi dłońmi. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, silnie, niesymetrycznie falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na skwerze, przy skrzyżowaniu, podniesiony na grubych płytach. Ogrodzony ozdobnym, metalowym płotkiem. Krzyż osłaniają trzy jesiony.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Zabrze, ul. Niedziałkowskiego

Boża Męka - Zabrze, ul. Niedziałkowskiego Boża Męka - Zabrze, ul. Niedziałkowskiego
Boża Męka - Zabrze, ul. Niedziałkowskiego Boża Męka - Zabrze, ul. Niedziałkowskiego
Boża Męka - Zabrze, ul. Niedziałkowskiego Boża Męka - Zabrze, ul. Niedziałkowskiego
Boża Męka - Zabrze, ul. Niedziałkowskiego