home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Zabrze
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Zabrze, ul. Staromiejska

Rok powstania: 1893

Postument: Podstawa jednoelementowa, wysoka, na stopce. Stopka oddzielona płytą o głębokim esowatym profilu. Na froncie podstawy profilowana płycina o trójlistnie zdobionych narożnikach. W płycinie wyryta inskrypcja: Wer mir nachfolgen will der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach! Schmerzensreiche Mutter bitte für uns! 1893. Podstawa zwieńczona daszkowym, silnie podciętym gzymsem. Cokół nieco węższy od podstawy. We froncie cokołu profilowana wnęka zwieńczona trójlistnym łukiem dopełnionym do ostrego łuku. Gzyms cokołu w formie stromego, łamanego daszka, silnie podciętego. Nad gzymsem zamontowana metalowa latarnia.

Figury: We wnęce cokołu współczesna figura Matki Bożej Bolesnej. Maria w kontrapoście, ze schyloną głową i dłońmi złożonymi w modlitwie.

Krzyż: Krzyż na sześciennej stopce uzupełnionej kryształowymi przyporami. Pomiędzy gzymsem cokołu i stopką krzyża mały, daszkowy, podcięty gzyms. Krzyż współczesny, drewniany, z wysmukłą figurą Chrystusa. Blaszany, falowany kartusz INRI pozostał po poprzednim krzyżu.

Otoczenie: Krzyż stoi na podwórzu kamienicy, ogrodzony współczesnym, ozdobnym metalowym płotkiem. Teren wokół krzyża wyłożony kostką chodnikową.

Uwagi: Na dole stan Bożej Męki sprzed remontu w 2018 r.

Stan: Dobry.

Boża Męka - Zabrze, ul. Staromiejska

Boża Męka - Zabrze, ul. Staromiejska Boża Męka - Zabrze, ul. Staromiejska Boża Męka - Zabrze, ul. Staromiejska
Boża Męka - Zabrze, ul. Staromiejska
Boża Męka - Zabrze, ul. Staromiejska Boża Męka - Zabrze, ul. Staromiejska Boża Męka - Zabrze, ul. Staromiejska
Boża Męka - Zabrze, ul. Staromiejska Boża Męka - Zabrze, ul. Staromiejska Boża Męka - Zabrze, ul. Staromiejska