home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat wodzisławski
- katalog obiektów

katalog

Figura św. Jana Nepomucena
Połomia, ul. Szkolna

Rok powstania: 1876

Opis: Figura św. Jana Nepomucena na ośmiobocznym stopniu. Postać w lekkim kontrapoście, w stroju kapłana, ze stułą. Święty spogląda w dół, na lewym ramieniu opiera niewielki krzyż bez postaci Chrystusa, a w prawej dłoni trzyma palmę.

Postument: Figura stoi na masywnym, ośmiobocznym postumencie. Stopka na rzucie kwadratu, szeroka, z wyciętymi górnymi narożnikami. W wycięciach narożników małe wstawki z daszkowymi zwieńczeniami. Na froncie stopki napis fundacyjny: Fundator Archipresbyter Ludovicus Sandanus 1876. Na prawym boku stopki podpis budowniczego [F. Kokes]. Stopka przechodzi podwójnym esowatym profilem w bazę słupa. Baza ma lekko rozszerzoną stopkę, wyżej zdobiona pasem akantowego ornamentu. W górnej części baza obwiedziona jest listwą i esowato przechodzi w cokół. W górze cokół zwieńczony głowicą, która od dołu ma łukowe podcięcie i listwę. Boki głowicy zdobione arkadkami i czterolistnymi rozetkami. Postument zwieńczony podciętym, daszkowym, ośmiobocznym gzymsem.

Otoczenie: Figura ustawiona na skarpie ponad drogą, poniżej cmentarza. Nad figurą potężna lipa.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Figura - Połomia, ul. Szkolna

Figura - Połomia, ul. Szkolna Figura - Połomia, ul. Szkolna
Figura - Połomia, ul. Szkolna Figura - Połomia, ul. Szkolna
Figura - Połomia, ul. Szkolna