home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat wodzisławski
- katalog obiektów

katalog

Figura św. Jana Nepomucena
Pszów, ul. Bohaterów Westerplatte

Rok powstania: XIX w.

Opis: Figura św. Jana Nepomucena na kwadratowym stopniu. Postać wyprostowana, w stroju kapłana, bez stuły. Święty patrzy wprost przed siebie, na lewym ramieniu trzyma duży krzyż i palmę. Wokół głowy Jana owalna aureola z miejscami po mocowaniu 5 gwiazd.

Postument: Figura stoi na postumencie o rozszerzonej, kostkowej podstawie i wydatnym, grzybkowym gzymsie podkreślonym listwą. Na froncie cokołu łaciński napis fundacyjny z chronostychem: IosephVs IenDrIsIk pLebeIus InCola PssoVIensIs .... Na prawym boku cokołu kolejna inskrypcja: Protunc loci parocho Ludovico Joahimsky circuli Loslaviensis Archipresbytero.

Otoczenie: Figura ustawiona pod murem kościoła pw. Narodzenia NMP, od strony ulicy.

Uwagi:

Stan: Figura wymaga konserwacji.

Figura - ul. Bohaterów Westerplatte

Figura - ul. Bohaterów Westerplatte Figura - ul. Bohaterów Westerplatte
Figura - ul. Bohaterów Westerplatte
Figura - ul. Bohaterów Westerplatte Figura - ul. Bohaterów Westerplatte