home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat wodzisławski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Mszana, ul. 1 Maja

Rok powstania: 1905

Postument: Podstawa trzyczęściowa. Dwie dolne części schodkowe. Na froncie górnego schodka wyryta data 1905. Pod górną częścią podstawy podcięta płyta o esowatym profilu. Górna część podstawy znacznie węższa, z podwójnie profilowaną, prostokątną płyciną. Gzyms podstawy daszkowy, łukowo podcięty. Cokół z wnęką o łukowym zwieńczeniu, z wpisanym łukiem trójlistnym ostrym. W górze cokół obwiedziony listwą. Gzyms cokołu płytki, o szerokich łukach, podcięty obszernym łukowym profilem.

Figury: We wnęce cokołu, na wielokątnym stopniu figura Matki Bożej. Postać w kontrapoście, z przechyloną w lewo głową i rękami skrzyżowanymi na piersiach.

Krzyż: Krzyż ustawiony na kostkowej, masywnej podstawie. Krzyż prosty, z blaszaną figurą Chrystusa z półotwartymi dłońmi. Kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi w trawie przy drodze, obok zjazdu na drogę gruntową. Otoczony ozdobnym, metalowym ogrodzeniem.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Mszana, ul. 1 Maja

Boża Męka - Mszana, ul. 1 Maja Boża Męka - Mszana, ul. 1 Maja Boża Męka - Mszana, ul. 1 Maja
Boża Męka - Mszana, ul. 1 Maja Boża Męka - Mszana, ul. 1 Maja
Boża Męka - Mszana, ul. 1 Maja