home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat wodzisławski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Mszana, ul. Moszczeńska

Rok powstania: 1887

Postument: Podstawa dwuczęściowa. Dolna część szeroka, na stopce. Na jej froncie płycina z kwadratowo wyciętymi narożnikami. Inskrypcje w płycinie nie zachowały się. Pomiędzy częściami podstawy podwójna płyta o wałkowo-kowadełkowym profilu. Górna część podstawy nieco węższa, wysoka. Na jej froncie głęboka, profilowana płycina o zwieńczeniu łukowym, dopełnionym do pełnego prostokąta. Niemiecka inskrypcja została zamalowana, obecnie namalowano tu nową, po polsku. Na tylnej ścianie napis fundacyjny Fundatoren Leopold Mazurek und dessen Frau Ludvina aus […]. Podstawa zwieńczona daszkowym gzymsem, ku dołowi zwężającym się esowatym profilem. Cokół niski, wypełniony płyciną o ostrołukowym zwieńczeniu. Ściana wokół wnęki zdobiona roślinnym reliefem. Gzyms cokołu od dołu podwójnie profilowany, z trójkątnymi naczółkami i ćwierćrozetkami w narożnikach. Frontowy i tylny trójkąt oraz narożniki zdobione roślinnym motywem, boczne trójkąty z sześcioramiennymi rozetkami.

Figury: We wnęce cokołu, na prostym stopniu figura Matki Bożej. Postać w kontrapoście, wpatrzona przed siebie, z dłońmi złożonymi w modlitwie.

Krzyż: Krzyż na stopce i podstawie z narzędziami Męki Pańskiej. Nad reliefami falisty, profilowany gzyms, od dołu zdobiony ząbkami. Krzyż z fazowanymi belkami i ramionami zakończonymi prosto. Wysmukła, metalowa figura Chrystusa. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi w trawie przy osiedlowej drodze. Otoczony ozdobnym, metalowym płotkiem.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Mszana, ul. Moszczeńska

Boża Męka - Mszana, ul. Moszczeńska Boża Męka - Mszana, ul. Moszczeńska
Boża Męka - Mszana, ul. Moszczeńska Boża Męka - Mszana, ul. Moszczeńska
Boża Męka - Mszana, ul. Moszczeńska Boża Męka - Mszana, ul. Moszczeńska
Boża Męka - Mszana, ul. Moszczeńska