home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat wodzisławski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Gogołowa, ul. Wolności

Rok powstania: 1905

Postument: Podstawa dwuczęściowa. Dolna część położona na prostej płycie. Na froncie tej części data 1905. Pomiędzy częściami podstawy gruba płyta o esowatym profilu. Górna część podstawy węższa. W prostokątnej płycinie na jej froncie inskrypcja: Uprasza się o nabożne Ojcze nasz i Zdrowaś Marya za dusze w czyściu.. Na lewym boku napis fundacyjny: F. J. Lamża. Podstawa nakryta płytkim, daszkowym, podciętym gzymsem. Cokół niezbyt wysoki, z wnęką zwieńczoną ostrym trójliściem, z dopełnieniem do pełnego łuku. Wnęka jest zamknięta szybą. W górze cokół obwiedziony listwą. Gzyms cokołu z płytkimi wygięciami, geometrycznie podcięty. W polach wygięć sześcioramienne rozetki.

Figury: We wnęce cokołu, na trójkątnej konsoli, współczesna figurka MB Niepokalanej.

Krzyż: Nowy, granitowy, prosty krzyż z małą figurką Chrystusa. Oryginalny krzyż był fazowany, miał trójlistnie zakończone ramiona.

Otoczenie: Krzyż stoi przy skrzyżowaniu, tuż obok ogrodzenia posesji. Gęsto obsadzony żywotnikami, stopniowo go zarastającymi.

Uwagi:

Stan: Dobry, pomijając brak oryginalnego krzyża.

Boża Męka - Gogołowa, ul. Wolności

Boża Męka - Gogołowa, ul. Wolności Boża Męka - Gogołowa, ul. Wolności Boża Męka - Gogołowa, ul. Wolności
Boża Męka - Gogołowa, ul. Wolności Boża Męka - Gogołowa, ul. Wolności