home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat wodzisławski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Pszów-Krzyżkowice, ul. Andersa

Rok powstania: 1903

Postument: Podstawa dwuczęściowa, na dość grubej stopce. Pomiędzy częściami podstawy gruba, podcięta płyta o esowatym profilu. Górna część podstawy wyższa, jej front wypełniony jest płyciną. W płycinie wyryta inskrypcja: Albowiem tak Bóg umiłował świat / św. Jan III. Na lewym boku tego elementu wyryty napis fundacyjny: Krzyżkowice w październiku 1903. Podstawa nakryta podciętym, daszkowym gzymsem. Cokół niski, z wnęką zwieńczoną trójlistnym ostrym łukiem. Frontowa ściana ponad łukiem wnęki zdobiona roślinnym motywem. Pod gzymsem cokół obwiedziony listwą. Gzyms cokołu w formie płytkiego łamanego daszka z ćwierćrozetkami w narożnikach. We frontowym trójkącie pod gzymsem Oko Opatrzności.

Figury: We wnęce cokołu figura Matki Bożej, w lekkim kontrapoście, z przechyloną w bok głową i rękami skrzyżowanymi na piersiach. Figura stoi na prostym stopniu.

Krzyż: Krzyż na rozbudowanej, kostkowej podstawie z szeroką stopką i faliście wygiętym, profilowanym gzymsem. Na bokach podstawy krzyża narzędzia Męki Pańskiej. Belki krzyża fazowane, z ostrogami, ramiona zakończone prosto. Figura Chrystusa proporcjonalna, z półotwartymi dłońmi. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, silnie falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na wyżwirowanym placu przed posesją, podniesiony na dwóch płytach.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Pszów, ul. Andersa

Boża Męka - Pszów, ul. Andersa Boża Męka - Pszów, ul. Andersa Boża Męka - Pszów, ul. Andersa
Boża Męka - Pszów, ul. Andersa Boża Męka - Pszów, ul. Andersa