home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat wodzisławski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Marlowice (Chałupki), ul. Wiosny Ludów

Rok powstania: 1901

Postument: Podstawa dwuczęściowa. Dolna część wysoka, na stopce. Na jej froncie płycina o trójlistnym ostrym wycięciu narożników. W płycinie tablica inskrypcyjna: Fundatorzy upraszają o pobożny Ojcze nasz i Zdrowaś Marya za dusze w czyściu 1901. Na lewym boku tej części podstawy napis fundacyjny: Fundatorzi: Jan Ucher i jego Żona / Franć. Kuballa i jego Żona. Dolna część podstawy zwęża się w górze esowato do górnej, znacznie niższej części. Na froncie tej drugiej głęboko profilowana płycina z zatartą inskrypcją: Matko … módl się za nami. Na lewym boku podpis budowniczego [Botor Rybnik]. Podstawa zwieńczona wydatnym, daszkowym gzymsem. Cokół z łukowo zwieńczoną wnęką, w górze obwiedziony listwą. Gzyms cokołu z płytkimi wygięciami i szerokimi, łukowymi podcięciami.

Figury: We wnęce cokołu figura Matki Bożej na kowadełkowej podstawie, ustawionej na kielichowej konsoli. Maria w kontrapoście, wznosi twarz ku niebu, dłonie złożyła w modlitwie.

Krzyż: Krzyż na wysokiej, kowadełkowej podstawie z górną warstwą daszkową. Belki krzyża fazowane, ramiona zakończone trójlistnie. Metalowa figura Chrystusa wysmukła. Kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi przy drodze, na skraju pola. Otoczony ozdobnym, metalowym ogrodzeniem. W tle posadzone żywotniki.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Marklowice, ul. Wiosny Ludów

Boża Męka - Marklowice, ul. Wiosny Ludów Boża Męka - Marklowice, ul. Wiosny Ludów Boża Męka - Marklowice, ul. Wiosny Ludów
Boża Męka - Marklowice, ul. Wiosny Ludów Boża Męka - Marklowice, ul. Wiosny Ludów