home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Tychy
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
ul. Hutnicza

Rok powstania: 1889.

Postument: Cokół stoi na dwupiętrowej podstawie, stanowiąc razem z nią schodkową konstrukcję. Szersza, dolna część podstawy oddzielona podwójną, profilowaną płytą od części górnej. W przedniej ścianie tej ostatniej płycina z profilowanym obramowaniem. W niej nowa tablica inskrypcyjna z napisem Zdrowaś Mario módl się za nami 1889 oraz datą konserwacji 2008. Daszkowy gzyms oddziela podstawę od cokołu. Przednią ścianę cokołu w całości zajmuje wnęka na figurę. Wnęka jest zamknięta ostrołukowo i obramowana wzorem w formie łańcucha stylizowanych liści. Narożniki nad wnęką wypełnione promienistym wzorem. Cokół zwieńczony jest ozdobnym, dwuwarstwowym gzymsem. Dolną warstwę stanowi płytka zdobiona fryzem z motywem roślinnym (liści), podkreślona z obu stron prostymi listwami. Górną część gzymsu stanowi wysunięta poza niższą, grubsza płyta zdobiona półkolami wypełnionymi wachlarzowatym wzorem. Narożniki płyty uzupełnione są liściastymi wstawkami.

Figury: Krzyż posiada jedną figurę - Matki Bożej, w głębokiej wnęce. Matka Boża patrzy przed siebie z rękami złożonymi do modlitwy.

Krzyż: Krzyż na dodatkowym postumencie. Postument krzyża ozdobiony z trzech stron symbolami związanymi z ukrzyżowaniem Chrystusa. Z przodu narzędzia tortur i drabina (symbol łączności z niebem). Po bokach płonące, oplecione cierniem Serce Jezusowe (lewy bok krzyża) i kielich mszalny z hostią (symbol Ostatniej Wieczerzy). Postument zwieńczony jest falistym gzymsem. Krzyż z fazowanymi belkami i ostrogami. Belki krzyża zakończone prosto. Postać Chrystusa proporcjonalna, z zaciśniętymi dłońmi. Kartusz INRI na samym szczycie krzyża, w formie małej pionowej, niesymetrycznej płytki.

Otoczenie: Krzyż otoczony metalowym, ozdobnym płotkiem. Obok krzyża stary jesion.

Uwagi: Krzyż postawiono na skraju Huty Paprockiej, przy wylocie drogi do Tych.

Stan: Dobry.

Boża Męka - ul. Hutnicza

Boża Męka - Hutnicza Boża Męka - ul. Hutnicza Boża Męka - ul. Hutnicza
Boża Męka - Hutnicza