home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Rybnik
- katalog obiektów

katalog

Kolumna Madonny
Orzepowice, ul. Rudzka

Rok powstania: 1900

Opis: Figura Madonny stoi na szczycie cokołu. Maria stoi na fragmencie kuli ziemskiej depcząc łeb węża. Pod jej nogami księżyc. Maria trzyma na prawej ręce małego Jezusa. Oboje mają insygnia królewskie – Maria koronę i berło, Jezus królewskie jabłko. Jezus w lewej ręce trzyma jabłko a prawą błogosławi. Figura jest osłonięta blaszanym daszkiem podtrzymywanym przez ozdobne stojaki.

Postument: Podstawa o prostokątnym przekroju – jest szeroka. Na przedniej ścianie, w prostokątnej płycinie o profilowanych krawędziach, tablica inskrypcyjna z tekstem: Któryś cierpiał za nas rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Jezu Chrystus Bóg-Człowiek. Żyje. Króluje. Rozkazuje. Rok Jubileuszowy 1900. Na lewym boku podstawy wyryte nazwisko wykonawcy (Botor Rybnik). Na prawym boku podstawy nazwisko fundatorów (Fund Józef i Karolina Węgrzik).
Daszkowy, nieznacznie wystający poza podstawę gzyms, oddziela ją od dolnej części cokołu. Ta część ma formę otwartej kapliczki – niemal całą jej szerokość i głębokość zajmuje wnęka z drewnianym krucyfiksem. Wnęka jest zwieńczona ostrym łukiem. Łuk jest zdobiony profilowaną listwą, tworząc jakby częściowy portal. Tylna ściana wnęki jest uformowana tworząc wzór naśladujący góry, chmury lub ściany groty. Dolna część cokołu zwieńczona podciętym gzymsem w formie czterech trójkątów. W narożnikach gzymsu ćwierćrozetki o liściastych ozdobach. W trójkątach gzymsu rozetki – na froncie czterolistne rozetki kwiatowe. Po bokach rozetki słonecznikowe.
Gzyms dolnej części cokołu stanowi podstawę górnej części – znacznie węższej, o kwadratowym przekroju. Na jej froncie płycina zwieńczona łukowo z inskrypcją: Bądź pozdrowiona Królowa niebieska Bądź pozdrowiona o Pani anielska, o najśliczniejsza między Aniołami. Do Syna swego módl się za nami. Ta część cokołu zwieńczona gzymsem w formie głowicy, od dołu obramowanej fryzem z roślinnymi motywami.

Otoczenie: Figura stoi na skwerku nad Nacyną, w otoczeniu krzaków dzikiej róży. Pierwotnie figura stała na prawym brzegu potoku, który w tym miejscu tworzył zakole (obecnie bieg potoku jest wyprostowany).

Uwagi: Figura stanowi połączenie kolumny maryjnej z Bożą Męką. Postawiono ją z okazji wejścia w nowy wiek.

Stan: Dobry.

Kolumna Madonny - Orzepowice, ul. Rudzka

Kolumna Madonny - Orzepowice, ul. Rudzka Kolumna Madonny - Orzepowice, ul. Rudzka Kolumna Madonny - Orzepowice, ul. Rudzka
Kolumna Madonny - Orzepowice, ul. Rudzka Kolumna Madonny - Orzepowice, ul. Rudzka Kolumna Madonny - Orzepowice, ul. Rudzka
Kolumna Madonny - Orzepowice, ul. Rudzka Kolumna Madonny - Orzepowice, ul. Rudzka
Kolumna Madonny - Orzepowice, ul. Rudzka