home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Rybnik
- katalog obiektów

katalog

Figura Chrystusa
Orzepowice, ul. Rudzka

Rok powstania: przełom XIX i XX w. (?)

Opis: Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chrystus wskazuje obiema rękami na serce gorejące.

Postument: Postument współczesny, marmurowy.

Otoczenie: Figura stoi przed kaplicą św. Floriana.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Figura Chrystusa - Orzepowice, ul. Rudzka

Figura Chrystusa - Orzepowice, ul. Rudzka Figura Chrystusa - Orzepowice, ul. Rudzka Figura Chrystusa - Orzepowice, ul. Rudzka