home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Rybnik
- katalog obiektów

katalog

Kapliczka św. Jana Nepomucena
Kamień, ul. Szewczyka

Rok powstania: poł. XIX w.

Architektura: Kapliczka na planie prostokąta. Dach dwuspadowy ze ściętym tyłem – patrząc z boku ma formę trapezu. W bocznych ścianach prostokątne otwory okienne (zapewne przerobione) z nowymi oknami. U podnóża ścian (poza frontową) biegnie wysoki cokół. Wejście do kapliczki proste, zamknięte drewnianymi drzwiami z małymi przeszkleniami w górnej części. Wejście obramowane filarkami o łamanym rzucie, zwieńczonymi skośnymi listwami tworzącymi nad wejściem trójkątne pole. Nad drzwiami trójkąt z okiem opatrzności. Wzdłuż krawędzi dachu biegnie profilowany gzyms. Na środku kalenicy sygnaturka z dzwonkiem zwieńczona wieżowym hełmem. Na jej szczycie prosty metalowy krzyż.

Wnętrze: Podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi. Pod ścianą ołtarzyk bez figury. Pierwotnie na ołtarzu stała figura św. Jana Nepomucena, po wojnie zastąpiona nową. Obecnie w kaplicy stoi tylko pusty ołtarz.

Otoczenie: Kapliczka stoi na terenie opuszczonej posesji, frontem wychodząc na drogę. Otoczenie zaniedbane.

Uwagi:

Stan: Od zewnątrz kapliczka jest w dobrym stanie, wnętrze wymaga remontu.

Kapliczka - Kamień, ul. Szewczyka

Kapliczka - Kamień, ul. Szewczyka Kapliczka - Kamień, ul. Szewczyka Kapliczka - Kamień, ul. Szewczyka
Kapliczka - Kamień, ul. Szewczyka