home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Rybnik
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Rybnik-Niewiadom, ul. Grota Roweckiego

Rok powstania: 1827

Postument: Podstawą jest pogrubiona, dolna część krzyża zwieńczona prostym gzymsem, w który podstawa przechodzi łukowo. Na froncie podstawy odtworzony (namalowany farbą) napis fundacyjny: I. Habram / F / 1827.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż z krótkimi, zaokrąglonymi na końcach ramionami. Na nim mała, metalowa figurka Chrystusa i ręcznie namalowany napis INRI.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku w rejonie skrzyżowania. Teren przy krzyżu wyłożony kostką i otoczony ozdobnym, metalowym ogrodzeniem. W pobliżu dwa stare klony.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Niewiadom, Grota Roweckiego

Boża Męka - Niewiadom, Grota Roweckiego Boża Męka - Niewiadom, Grota Roweckiego Boża Męka - Niewiadom, Grota Roweckiego