home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Rybnik
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Rybnik-Ligota, ul. Boguszowicka

Rok powstania:

Postument: Postument na masywnej stopce, szeroki, z wysuniętą częścią środkową do przodu i do tyłu. Na jednoelementowej podstawie data 1897. Na podstawie gruba płyta zwężająca się esowato ku cokołowi. Cokół ma dodatkową cienką stopkę. Trójdzielny cokół ma niższe boczne filary, stanowiące podstawy figur i wyższy filar środkowy. Na froncie wszystkich trzech filarów profilowane płyciny o łukowych zwieńczeniach. W środkowej płycinie obszerna inskrypcja: Fundatorzi upraszają o pobożny Ojcze nasz i Zdrowaś Marya za Dusze w czysciu. Nad inskrypcją płaskorzeźbione putto. Identyczne putto, lecz mniejsze znajduje się w łuku gzymsu cokołu. Środkowa część cokołu w górze obwiedziona listwą. Gzyms cokołu o płytkich, profilowanych łukach. Boczne filary cokołu zwieńczone gzymsem daszkowym.

Figury: Na bocznych filarach cokołu, na stopniach, dwie figury. Przy lewym boku krzyża Matka Boża z przechyloną głową i rękami złożonymi w modlitwie. Po drugiej stronie św. Jan Ewangelista w podobnej pozie.

Krzyż: Krzyż ustawiony na wysokiej podstawie zwieńczonej podciętym, daszkowym gzymsem. Belki krzyża silnie fazowane, z ostrogami. Ramiona krzyża zakończone prosto. Metalowa figura Chrystusa proporcjonalna. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, silnie falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi przy ogrodzeniu posesji, od strony drogi. Placyk przed krzyżem wyłożony kostką chodnikową.

Uwagi:

Stan: Stosunkowo dobry.

Boża Męka - Ligota, Boguszowicka

Boża Męka - Ligota, Boguszowicka Boża Męka - Ligota, Boguszowicka Boża Męka - Ligota, Boguszowicka
Boża Męka - Ligota, Boguszowicka Boża Męka - Ligota, Boguszowicka
Boża Męka - Ligota, Boguszowicka Boża Męka - Ligota, Boguszowicka