home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Rybnik
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Rybnicka Kuźnia, ul. Rybacka

Rok powstania: lata 30. XX w.

Postument: Krzyż z lastryko. Podstawa złożona z dwóch prostych schodków. Niezbyt wysoki cokół z narożnikami zdobionymi ząbkowo. Na froncie cokołu płytka wnęka na figurę, zwieńczona łukowo. Pod nią miejsce po tablicy inskrypcyjnej (tablica nie zachowała się). Na lewym boku cokołu wyryty napis fundacyjny: Fundator Robert Michalski z Zamysłowa na pamiątkę jego matce Franciszce 5.1.1869 r. – 13.12.1933 r. Poszerzony górny pas cokołu łączy się z trójkątnie łamanym gzymsem. Na froncie pod trójkątem gzymsu, płaskorzeźbiony znak wiary, nadziei i miłości.

Figury: We wnęce figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Ponieważ wnęka jest bardzo płytka, figura stoi na wysuniętym prostym stopniu.

Krzyż: Stopka krzyża łączy się z gzymsem cokołu. Belki krzyża fazowane, zakończone ostrosłupowo. Figura Chrystusa pełna, z zaciśniętymi dłońmi. Na szczycie mały kartusz INRI w układzie pionowym od dołu podwinięty.

Otoczenie: Krzyż stoi na betonowej płycie przy ścianie kapliczki.

Uwagi:

Stan: Krzyż jest mocno spękany.

Boża Męka - rybnicka Kuźnia, ul. Rybacka

Boża Męka - Rybnicka Kuźnia, ul. Rybacke Boża Męka - Rybnicka Kuźnia, ul. Rybacka Boża Męka - Rybnicka Kuźnia, ul. Rybacka
Boża Męka - Rybnicka Kuźnia, ul. Rybacka Boża Męka - Rybnicka Kuźnia, ul. Rybacka