home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Rybnik
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bazylika św. Antoniego

Rok powstania: 1938

Postument: Podstawa dwuczęściowa. Dolny element podstawy w postaci grubej płyty z wklęską w górnej części, nad którą płyta się zwęża. Bezpośrednio na niej stoi górny element podstawy. Na froncie tej części podstawy płycina z profilowanym brzegiem. Narożniki płyciny zdobione w formie liścia. W płycinie obecnie brak tablicy inskrypcyjnej, wyryto tu datę 1938. Cokół oddzielony od podstawy płytą z wklęsłym profilem. Cokół z wnęką na figurę. Wnęka z profilowaną krawędzią, zwieńczona oślim grzbietem. W górze cokół obwiedziony dość grubą listwą. Gzyms cokołu w postaci wysokiego łamanego daszka podciętego od spodu.

Figury: Figury brak. We wnęce pozostał jedynie płaski stopień pod figurę.

Krzyż: Krzyż na kilkuwarstwowej stopce zwieńczonej czterospadowym gzymsem ze ściętymi krawędziami. Krzyż dość masywny, z fazowanymi belkami i wąskimi ostrogami. Belki zakończone prosto. Figura Ukrzyżowanego i kartusz zostały zniszczone – pozostały tylko otwory na mocujące śruby.

Otoczenie: Krzyż ustawiono na dwóch, schodkowo ułożonych grubych płytach przy głównym wejściu do bazyliki.

Uwagi:

Stan: Dobry, nie licząc brakujących elementów.

Boża Męka - Bazylika św. Antoniego

Boża Męka - Bazylika św. Antoniego Boża Męka - Bazylika św. Antoniego
Boża Męka - Bazylika św. Antoniego Boża Męka - Bazylika św. Antoniego