home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Rybnik
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Kłokocin, ul. Dębowa

Rok powstania: 1902

Postument: Podstawa jednoczęściowa, na jej przedniej ścianie zarysowana ramka, w której mieścił się napis fundacyjny, dziś zamalowany. Podstawa oddzielona od cokołu grubą płytą o głębokim, esowatym przekroju. Cokół z obszerną wnęką na figurę. Wnęka ma półokrągły rzut poziomy i jest zwieńczona łukiem lekko załamanym u dołu (stylizowany łuk trójlistny). Dolna krawędź wnęki lekko wysunięta poza lico cokołu. W górze cokół obwiedziony cienką listwą. Gzyms cokołu z szerokim, płytkim wygięciem, z pojedynczym profilem od dołu.

Figury: Figura Matki Bożej we wnęce na wielokątnym, dwuwarstwowym stopniu. Maria w głęboko drapowanych szatach, ze skrzyżowanymi na piersiach rękami i gorejącym sercem przebitym mieczem.

Krzyż: Krzyż stoi na sześciennej stopce zwieńczonej daszkowym gzymsem. Belki krzyża zakończone w koniczynkę. Brak kartusza INRI (współcześnie domalowany nad głową Ukrzyżowanego). Figura Chrystusa pełna, znacznie odsunięta od krzyża.

Otoczenie: Krzyż stoi w wydzielonej części posesji. Jest ogrodzony ozdobnym, metalowym płotkiem, otoczony gęstą roślinnością.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Kłokocin, ul. Dębowa

Boża Męka - Kłokocin, ul. Dębowa Boża Męka - Kłokocin, ul. Dębowa
Boża Męka - Kłokocin, ul. Dębowa Boża Męka - Kłokocin, ul. Dębowa