home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Rybnik
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Wielopole, ul. Miodowa

Rok powstania: pocz. XX w. (?)

Postument: Podstawa dwuczłonowa. Dolna część sześcienna, oddzielona płytą o esowatym profilu od części górnej. Na froncie górnej części tablica z inskrypcją: Wykonało się. O, Wy wszyscy, którzy mimo przechodzicie patrzcie i uważajcie, czyli jest boleść równa mojej! [Franciszek z Asyżu. Psalm VI]. Cokół oddzielony od podstawy daszkowym gzymsem. W cokole wnęka na figurę, zwieńczona łukiem trójlistnym ostrym. Cokół w górze obwiedziony listwą. Gzyms cokołu z szerokim, płytkim wygięciem. W polach wygięć sześciolistne rozetki.

Figury: Figura Matki Bożej Niepokalanej we wnęce najpewniej wtórna.

Krzyż: Krzyż stoi na dwupiętrowej stopce z prostymi gzymsikami. Ramiona krzyża zakończone w koniczynkę. Figura Chrystusa duża, pełna, z zaciśniętymi dłońmi. Brak oryginalnego kartusza INRI (zastąpionego prostą tabliczką z wymalowanym akronimem).

Otoczenie: Krzyż stoi w obejściu kaplicy Matki Bożej Różańcowej.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Wielopole, ul. Miodowa

Boża Męka - Wielopole, ul. Miodowa Boża Męka - Wielopole, ul. Miodowa Boża Męka - Wielopole, ul. Miodowa
Boża Męka - Wielopole, ul. Miodowa Boża Męka - Wielopole, ul. Miodowa