home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Rybnik
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Orzepowice, ul. Rudzka

Rok powstania: przełom XIX i XX w. (?)

Postument: Cokół na prostej podstawie, oddzielony od niej płytą o esowatym profilu. Dolna część cokołu nieco szersza, powyżej wnęka na figurę z podwójnym zwieńczeniem – trójlistnym ostrym wewnątrz i łukowym na zewnątrz. Od góry cokół obwiedziony cienką listwą, powyżej której gzyms z szerokimi, płytkimi wygięciami. W wygięciach gzymsu sześciolistne rozetki.

Figury: Figura Matki Bożej we wnęce, z rękami złożonymi do modlitwy, stoi na prostym, lekko wysuniętym stopniu.

Krzyż: Krzyż ustawiony na stopce zwieńczonej daszkowym gzymsem. Belki krzyż fazowane, zakończone w koniczynkę. Postać Chrystusa pełna, z zaciśniętymi dłońmi. Metalowy kartusz INRI w układzie poziomym, mocno falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi w obejściu kaplicy św. Floriana, pod starym jesionem.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Orzepowice, ul. Rudzka

Boża Męka - Orzepowice, ul. Rudzka Boża Męka - Orzepowice, ul. Rudzka
Boża Męka - Orzepowice, ul. Rudzka Boża Męka - Orzepowice, ul. Rudzka