home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Rybnik
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Stodoły, ul. Rudzka

Rok powstania: 1891

Postument: Postument dwuczłonowy. Na schodkowej podstawie wyryta data 1891. Poniżej zamalowana mała tabliczka z inskrypcją, która prawdopodobnie brzmi: Fundator uprasza o nabożne Ojcze nasz i Zdrowaś Maryo. Na prawym boku nazwisko (chyba zniekształcone) budowniczego krzyża R. Boror [Botor?] Rybnik. Profilowana płyta oddziela podstawę od cokołu. Cokół z wnęką zwieńczoną trójlistnie. W górze cokół przepasany wąską listwą. Cokół zwieńczony dość masywnym gzymsem z dużymi, głębokimi wygięciami, od dołu profilowanymi. W polach wgłębień rozetki w formie kwiatu z ośmioma płatkami na tle liści tworzących kwadrat.

Figury: We wnęce figura modlącej się Matki Bożej Różańcowej.

Krzyż: Krzyż na sześciennej stopce. Belki krzyża fazowane, z ostrogami, zakończone prosto. Figura Chrystusa pełna, z zaciśniętymi dłońmi, z charakterystycznym skręceniem głowy wtopionej w prawe ramię. Na szczycie krzyża metalowy, mocno falowany kartusz INRI w układzie poziomym. Kartusz jest obecnie przymocowany do krzyża metalową opaską.

Otoczenie: Krzyż stoi w rozwidleniu dróg, otoczony drewnianym płotkiem. Obok kasztanowiec.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Stodoły, ul. Rudzka

Boża Męka - Stodoły, ul. Rudzka Boża Męka - Stodoły, ul. Rudzka
Boża Męka - Stodoły, ul. Rudzka Boża Męka - Stodoły, ul. Rudzka
Boża Męka - Stodoły, ul. Rudzka Boża Męka - Stodoły, ul. Rudzka