home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Rybnik
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Plac Kościelny

Rok powstania: 1895

Postument: Dwuelementowa podstawa ustawiona na dwóch rozległych płytach. Frontowa ściana jej górnej części obrysowana wzdłuż krawędzi, a wewnątrz wyryta data 1895. Podstawa oddzielona od cokołu płytą o esowatym profilu. Cokół w dole poszerzony w stopkę i podkreślony wklęską. Cokół o obrysie prostokątnym, szeroki. Frontowa ściana cokołu zajęta przez płycinę w postaci kilku zagłębiających się ramek. Wewnątrz mniejsza wnęka na figurkę, zwieńczona ostrym łukiem trójlistnym. Wnęka jest przeszklona. Boki cokołu zdobione na całej powierzchni motywem winorośli. Cokół zwieńczony gzymsem mocno wysuniętym poza obrys cokołu. Gzyms ma postać czterospadowego daszka o wklęsłych połaciach, kilkakrotnie profilowanego od spodu.

Figury: We wnęce cokołu figurka NS Matki Bożej. Maria stoi na chmurkach. Figurka stoi na kilkuwarstwowym stopniu od dołu zakończonym motywem roślinnym.

Krzyż: Krzyż stoi na bardzo ozdobnej stopce o drzewiastym motywie. Krzyż jest prosty, z ostrogami. Brak figury Chrystusa oraz kartusza INRI.

Otoczenie: Krzyż stoi na chodniku przed kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Plac Kościelny

Boża Męka - Rybnik, Plac Kościelny Boża Męka - Rybnik, Plac Kościelny
Boża Męka - Rybnik, Plac Kościelny Boża Męka - Rybnik, Plac Kościelny