home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat rybnicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Leszczyny, ul. Żorska

Rok powstania: 1913

Postument: Postument ma schodkową konstrukcję, złożoną z dwóch części podstawy i cokołu, łączących się skosami. Podstawa ma rozszerzoną stopkę. Dolna część podstawy niska. Na niej przykręcona blaszana tabliczka z datą 1913. Na froncie górnej części podstawy płycina zwieńczona odcinkowym łukiem. W niej współczesna blaszana tablica z napisem Szczęść Boże. Cokół z niewielką, przeszkloną wnęką zwieńczoną łukowo. Cokół zwieńczony daszkowym gzymsem.

Figury: We wnęce cokołu mała, współczesna figura Matki Bożej Różańcowej.

Krzyż: Krzyż stoi na sześciennej stopce zwieńczonej małym, daszkowym gzymsem. Na jej froncie medalion (zapewne współczesny) z głową Jezusa. Krzyż jest drewniany, z ramionami zakończonymi w koniczynkę Na krzyżu metalowa figurka Chrystusa i mały, poziomy kartusz.

Otoczenie: Krzyż stoi na skraju polnej drogi, pomiędzy dwoma cyprysami.

Uwagi:

Stan: Dobry, pomijając brak oryginalnych elementów.

Boża Męka - Leszczyny, ul. Żorska

Boża Męka - Leszczyny, ul. Żorska Boża Męka - Leszczyny, ul. Żorska Boża Męka - Leszczyny, ul. Żorska
Boża Męka - Leszczyny, ul. Żorska