home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat rybnicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bełk, ul. Kościelna

Rok powstania: 1874

Postument: Krzyż ustawiony na grubej płycie. Podstawa trzyczęściowa, schodkowa. Na najbardziej masywnej, górnej części podstawy przykręcona (zapewne wtórna) tablica fundacyjna z napisem: Parafia BEŁK 1874. Płyta z esowatym profilem oddziela podstawę od cokołu. Cokół bez ozdób, z wnęką na figurę. Wnęka zwieńczona trójlistnie. Płytki gzyms w formie czterospadowego daszka, od dołu półokrągło podcięty.

Figury: We wnęce resztki figury Matki Bożej Bolesnej z rękami złożonymi na podołku.

Krzyż: Krzyż stoi na rozbudowanej stopce. Dolna część stopki ma charakter sześcianu z rozszerzoną podstawą i kryształowymi „przyporami” na ściankach. Całość zwieńczona daszkowym gzymsikiem, powtarzającym formę gzymsu cokołu. Krzyż wysoki i wąski, z belkami fazowanymi na całej długości, zakończonymi w koniczynkę. Postać Ukrzyżowanego wysmukła. Brak kartusza INRI.

Otoczenie: Krzyż stoi na wybetonowanym placyku przy schodach prowadzących na teren kościoła.

Uwagi:

Stan: Tragiczny

Boża Męka - Bełk, ul. Kościelna

Boża Męka - Bełk, ul. Kościelna Boża Męka - Bełk, ul. Kościelna
Boża Męka - Bełk, ul. Kościelna Boża Męka - Bełk, ul. Kościelna