home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat rybnicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bełk, ul. Główna

Rok powstania: 1911

Postument: Podstawa dwuczęściowa. Na froncie jej dolnej części wyryta data 1911. Obie części podstawy rozdzielone płytką z głębokim esowatym profilem. Na węższej, górnej części podstawy, głęboka płycina na tablicę inskrypcyjną (tablicy brak). Od cokołu podstawa oddzielona płytkim, daszkowym gzymsem. Cokół ma szerokość niemal równą szerokości górnej części podstawy. W cokole wnęka na figurę, zwieńczona w formie oślego garbu. W górze cokół obwiedziony cienką listwą. Gzyms cokołu w postaci płytkiego łamanego daszka, od dołu mocno podciętego. Na froncie, w polu pod załamaniem daszka, mocno zatarta rozetka.

Figury: We wnęce cokołu, na ośmiobocznej płytce figura Matki Bożej Bolesnej lewą ręką trzymającej się za gorejące, przebite mieczem serce.

Krzyż: Krzyż stoi na stopce zwieńczonej czterospadowym daszkiem. Krzyż wysoki i wąski. Belki krzyża fazowane, zakończone w koniczynkę. Postać Ukrzyżowanego wysmukła. Metalowy kartusz INRI w układzie pionowym, lekko falowany, z cienkim wywinięciem od góry i podwinięty od dołu.

Otoczenie: Krzyż stoi w ogrodzie prywatnej posesji, tuż za płotem, otoczony kwiatami i ozdobnymi krzewami.

Uwagi:

Stan: Dobry

Boża Męka - Bełk, ul. Główna

Boża Męka - Bełk, ul. Główna Boża Męka - Bełk, ul. Główna Boża Męka - Bełk, ul. Główna
Boża Męka - Bełk, ul. Główna