home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Kapliczka słupowa
Pszczyna, ul. Wojska Polskiego

Rok powstania: XVIII w.

Opis kapliczki: Kapliczka otynkowana, w formie grubego słupa na rzucie kwadratu (z daleka wygląda na kaplicę domkową), z szerszą podstawą z kamienia. Podstawa zwęża się esowatym profilem w nieco węższy cokół. Na ścianach kapliczki płyciny w formie okien z ludowymi wizerunkami świętych. Od strony pałacu obraz Bądź Wola Twoja, przestawiająca Chrystusa w Ogrojcu z Aniołem. Na następnej ścianie dwa obrazy – Matka Boża Pszczyńska z dzieciątkiem i Zdjęcie z krzyża. Od strony ul. Żorskiej również dwa wizerunki – na dole święty Krzysztof, na górze święty Józef. Na ścianie skierowanej do parku kolejne dwa obrazy – na górze poraniona twarz Chrystusa w koronie cierniowej (przedstawienie, jak na chuście św. Weroniki). Poniżej większy obraz świętego Floriana, którego w gaszeniu pożaru drewnianego kościółka wyręcza anioł. Kapliczka nakryta dwuspadowym dachem, krytym dachówką. Na szczycie dachu metalowy krzyż (rodzaj krzyża maltańskiego), zdobiony kwiatem.

Otoczenie: Kapliczka stoi na skraju parku pałacowego, w cieniu starego dębu i lipy.

Uwagi: Kapliczka zwana jest Bądź Wola Twoja. Z powstaniem kapliczki wiąże się legenda, zgodnie z którą w tym miejscu wojewoda krakowski Andrzej Tęczyński dogonił uciekającego z Polski Henryka Walezego. Król Polski otrzymał koronę francuską, więc potajemnie opuścił Polskę. Słowa „Bądź Wola Twoja” miał wypowiedzieć Walezy, uznając swoją decyzję za wypełnienie woli Boga. Według innej wersji słowa te wypowiedział wojewoda Tęczyński widząc bezskuteczność przekonywania Walezego do powrotu.

Stan: Przeciętny.

Kapliczka słupowa - Pszczyna, ul. Wojska Polskiego

Kapliczka słupowa - Pszczyna, ul. Wojska Polskiego Kapliczka słupowa - Pszczyna, ul. Wojska Polskiego Kapliczka słupowa - Pszczyna, ul. Wojska Polskiego
Kapliczka słupowa - Pszczyna, ul. Wojska Polskiego