home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Figura Trójcy Świętej
Wisła Mała, ul. Pawia

Rok powstania: 1880

Figura: Na szczycie postumentu siedzą na skale Bóg Ojciec z długą brodą oraz Syn Boży z krzyżem. Pod nogami mają kulę ziemską. Ponad nimi unosi się gołąb – Duch Święty, z rozpostartymi skrzydłami. Ponadto na postumencie znajdują się trzy inne postacie. We wnęce cokołu znajduje się polichromowana figura Matki Bożej modlącej się z pochyloną głową. Na pośrednim gzymsie stoją: na prawym boku Archanioł Michał z mieczem i wagą, z drugiej strony święta Jadwiga unosząca kościół.

Postument: Wysoki postument składa się z dwuelementowej podstawy i dwupiętrowego cokołu. Wszystkie elementy mają wysuniętą do przodu środkową część, w górze przyjmującą formę pilastra. Na froncie dolnej części podstawy wyryta data 1880. Na tylnej ścianie tego elementu wyryty napis fundacyjny: FUNDATOR MICHAŁ ĆWIERTNIA. Obie części podstawy rozdzielone płytą o esowatym profilu (sima bazy). Na froncie górnej części podstawy inskrypcja: BÓG POMOCĄ TEMU BYWA / KTO GO NA RATUNEK WZYWA / A DUMNYM SIĘ ZAWSZE BRZYDZI / KTO SIĘ JAWNIE MODLIĆ WSTYDZI / BO BEZ BOSKIEJ OPATRZNOŚCI / NIE MA ŻYCIA W POSIADŁOŚCI. Podstawa nakryta płytą o podwójnym, esowatym profilu. Dolne piętro cokołu jest tylko nieco węższe od podstawy. W nim płytka wnęka o łukowym zwieńczeniu. Po ostatniej renowacji wnęka jest zabezpieczona szybą. Pomiędzy piętrami cokołu wielowarstwowy gzyms rozszerzający się na boki tworząc stopnie dla dwóch figur. Pilaster górnego piętra cokołu ma skośną stopkę. W górnej części cokół jest obwiedziony listwą. Całość zwieńczona warstwowym gzymsem lekko wysuniętym poza cokół, w górze daszkowym.

Otoczenie: Figura stoi przy ogrodzeniu kościoła, obok południowego wejścia na plac kościoła pw. św. Jakuba Starszego Apostoła. Chroniona jest przez potężną lipę. Przed figurą zasadzone ozdobne krzewy, które skutecznie zasłaniają jej dolną część.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Figura Trójcy Świętej - Wisła Mała, ul. Pawia

Figura Trójcy Świętej - Wisła Mała, ul. Pawia Figura Trójcy Świętej - Wisła Mała, ul. Pawia Figura Trójcy Świętej - Wisła Mała, ul. Pawia
Figura Trójcy Świętej - Wisła Mała, ul. Pawia Figura Trójcy Świętej - Wisła Mała, ul. Pawia Figura Trójcy Świętej - Wisła Mała, ul. Pawia
Figura Trójcy Świętej - Wisła Mała, ul. Pawia Figura Trójcy Świętej - Wisła Mała, ul. Pawia