home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Kolumna św. Jana Nepomucena
Grzawa, ul. Wiejska

Rok powstania:

Figura: Figura ustawiona na kwadratowej płytce. Jan stoi wyprostowany, spoglądając w dół. Ubrany standardowo. Na lewym ramieniu trzyma krucyfiks, w prawej dłoni trzyma palmę.

Postument: Podstawa (baza) jednoelementowa, ustawiona na trzech schodkowo ułożonych blokach. Podstawa, podobnie jak trzon kolumny ma rzut ośmioboczny. Cztery ściany podstawy uzupełniono kryształowymi przyporami, co sprawia, że dolna część podstawy ma rzut kwadratu. Wokół podstawy biegnie wklęsły cokolik. Na froncie podstawy czarna tablica z inskrypcją: „ŚWIĘTY JANIE NEPOMUCKI TYŚ JEST PATRON SPRAWY LUDZKIEJ”. Na tylnej ścianie podstawy zarys płyciny, w której być może był napis fundacyjny. Trzon kolumny oddzielony od podstawy płytą o esowatym profilu. Trzon w górze obwiedziony listwą. Ponad nią głowica o kwadratowym rzucie i wielowarstwowym profilu.

Cokół zwieńczony jest gzymsem, takim jak gzyms podstawy, ale mniejszym.

Otoczenie: Figura stoi w zadrzewieniach, nieco oddalona od drogi. Jest silnie zacieniona i nieco zarośnięta roślinnością.

Uwagi:

Stan: Kolumna wymaga remontu.

Figura Jana Nepomucena - Grzawa, ul. Wiejska

Figura Jana Nepomucena - Grzawa, ul. Wiejska Figura Jana Nepomucena - Grzawa, ul. Wiejska
Figura Jana Nepomucena - Grzawa, ul. Wiejska