home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Pawłowice, ul. Cieszyńska

Rok powstania: 1832

Postument: Podstawa jednoelementowa w formie wysokiej stopki. Na jej froncie wyryte nazwisko fundatora i data 1832. Nazwisko prawdopodobnie jest przekręcone w trakcie odtwarzania napisu. Cokół stosunkowo niski, obwiedziony pod gzymsem listwą o łukowym profilu. Gzyms grzybkowy.

Figury: Na froncie cokołu zniszczona, półpełna figura Matki Bożej z pochyloną głową i rękami skrzyżowanymi na piersiach. Figura ustawiona na stopniu o łukowej podstawie.

Krzyż: Krzyż na wydatnej, schodkowej stopce. Na froncie górnego schodka rozetka o złożonej formie. Krzyż prosty. Figura Chrystusa pełna, kartusz INRI w układzie pionowym. Figura i kartusz są wtórne.

Otoczenie: Krzyż stoi w pasie zieleni przy szosie. Teren wokół krzyża wyłożono kostką.

Uwagi:

Stan: Stosunkowo dobry.

Boża Męka - Pawłowice, ul. Cieszyńska

Boża Męka - Pawłowice, ul. Cieszyńska Boża Męka - Pawłowice, ul. Cieszyńska
Boża Męka - Pawłowice, ul. Cieszyńska Boża Męka - Pawłowice, ul. Cieszyńska