home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Pawłowice-Koźle, ul. Wyzwolenia

Rok powstania: pocz. XX w.

Postument: Do krzyża dobudowane po bokach kolumienki, co sprawia, że podstawa i cokół mają przekrój krzyża. Podstawa jednoczęściowa. Na froncie podstawy płycina o trójlistnie wyciętych narożnikach. W niej inskrypcja: O Jezu! nie bądź nas Sędzią, ale Zbawicielem!. W środkowej części cokołu wnęka zwieńczona trójlistnym ostrym łukiem, dopełniona do pełnego łuku. Frontowe ściany bocznych kolumienek zdobione wydłużonymi płycinami zwieńczonymi ostrym łukiem. W górze kolumienki poszerzone i zwieńczone daszkowymi gzymsami, zwężającymi się ku dołowi łukowo. Pod gzymsem cokół obwiedziony okrągłą listwą. Na froncie pod gzymsem rozetka o złożonej konstrukcji. Gzyms w formie dwuspadowego daszka, od dołu podciętego. Na tylnej ścianie cokołu, pod gzymsem, płycina o trójkątnym zwieńczeniu.

Figury: We wnęce cokołu figura świętego Franciszka w habicie, z księgą, różańcem i krzyżem. Figura stoi na prostym stopniu. Pod nim trójkątna podstawa.

Krzyż: Krzyż na dużej stopce zwieńczonej daszkowym gzymsem. Belki krzyża fazowane na całej długości. Ramiona krzyża zakończone koniczynowo. Figura Chrystusa wysmukła, z lekko zamkniętymi dłońmi. Kartusza INRI brak.

Otoczenie: Krzyż stoi na skraju łąki, przy posesji. Podniesiony na dwóch płytach, otoczony ozdobnymi krzewami.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Pawłowice, ul. Wyzwolenia

Boża Męka - Pawłowice, ul. Wyzwolenia Boża Męka - Pawłowice, ul. Wyzwolenia Boża Męka - Pawłowice, ul. Wyzwolenia
Boża Męka - Pawłowice, ul. Wyzwolenia Boża Męka - Pawłowice, ul. Wyzwolenia