home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Krzyżowice, ul. Zwycięstwa

Rok powstania: 1884

Postument: Podstawa składa się z pięciu schodków, z których dwa dolne, niskie, i środkowy, mają górne krawędzie skośnie ścięte. Środkowy (trzeci) schodek jest najwyższy. Na jego froncie profilowana, prostokątna płycina z zapisem: Na pamiątkę kolendy 1884. Na czwartym schodku podobna płycina z inskrypcją: Oto Baranek Boży. Oto który gładzi grzechy świata. / u św. Jana I.29. Pomiędzy czwartym i piątym schodkiem płyta o łukowym profilu. Niższy, górny element podstawy pełni rolę stopki cokołu. Pod cokołem płyta zwężająca się łamanym, esowatym profilem. Na froncie cokołu profilowana wnęka zwieńczona trójkątnie. Łukowo wycięte dolne narożniki wnęki łączą się płynnie ze stopniem figury. Na bocznych ścianach cokołu płyciny o kształcie powtórzonym z frontowej wnęki, ale bez wyciętych dolnych narożników. W płycinach płaskorzeźbione putta. W górze cokół obwiedziony listwą. Gzyms cokołu w formie płaskiego łamanego daszka z kilkoma profilami od dołu. W trójkątach pod gzymsem ośmiopłatkowe rozetki na kwadratowym tle.

Figury: We wnęce cokołu figura Matki Bożej z przechyloną głową i rękami złożonymi w modlitwie. Maria stoi na kielichowym stopniu z gałką.

Krzyż: Stopka krzyża kostkowa, na dwóch płytkach. Do ścian stopki dostawione przypory w formie cienkich listków. Krzyż wysoki, prosty. Figura Chrystusa wysmukła. Brak oryginalnego kartusza INRI, zastąpionego blaszką ze skrótem INRI.

Otoczenie: Krzyż stoi na skarpie przy ogrodzeniu, obok głównego wejścia na teren kościoła pw. św. Michała Archanioła.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Krzyżowice, ul. Zwycięstwa

Boża Męka - Krzyżowice, ul. Zwycięstwa Boża Męka - Krzyżowice, ul. Zwycięstwa
Boża Męka - Krzyżowice, ul. Zwycięstwa Boża Męka - Krzyżowice, ul. Zwycięstwa
Boża Męka - Krzyżowice, ul. Zwycięstwa Boża Męka - Krzyżowice, ul. Zwycięstwa