home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Pawłowice, ul. Zjednoczenia

Rok powstania:

Postument: Podstawa i cokół na planie krzyża (z lekko wysuniętą środkową częścią). Rozłożysta podstawa ze współczesną tablicą na froncie. Na tablicy napis: WYKONAŁO SIĘ. Na prawym boku podstawy napis fundacyjny: Fund. Paweł Sereta i Zofia Żona jego. Podstawa nakryta masywną płytą o łamanym, esowatym profilu. W środkowej, wysuniętej części cokołu, wnęka zwieńczona trójlistnym ostrym łukiem dopełnionym do pełnego łuku. Wąskie płyciny w bocznych częściach cokołu zwieńczone ostrymi łukami. Boczne części cokołu w formie filarków, są niższe i zwieńczone podciętym, daszkowym gzymsem. Środkowa część cokołu w górze obwiedziona listwą, zwieńczona podciętym daszkowym gzymsem. W trójkącie pod gzymsem ośmiolistna rozeta.

Figury: Na bocznych filarkach dwie figury na ośmiobocznych stopniach. Przy prawym boku krzyża Matka Boża z pochyloną głową, z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Z drugiej strony św. Jan Ewangelista patrzy na krzyż, z rękami złożonymi w modlitwie. We wnęce cokołu figura św. Franciszka z księga i kiścią winogron. Święty ustawiony na ośmiobocznej stopce, pod którą kielichowy stopień z gałką.

Krzyż: Dolna część krzyża, pogrubiona, tworzy stopkę zwieńczoną daszkowym gzymsem. Krzyż wysmukły, z ramionami zakończonymi w koniczynkę. Belki krzyża lekko fazowane. Figura Chrystusa wysmukła, pełna. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi przy chodniku, ze stopką podstawy zagłębioną w ziemi.

Uwagi:

Stan: Krzyż po remoncie.

Boża Męka - Pawłowice, ul. Zjednoczenia

Boża Męka - Pawłowice, ul. Zjednoczenia Boża Męka - Pawłowice, ul. Zjednoczenia
Boża Męka - Pawłowice, ul. Zjednoczenia Boża Męka - Pawłowice, ul. Zjednoczenia Boża Męka - Pawłowice, ul. Zjednoczenia
Boża Męka - Pawłowice, ul. Zjednoczenia Boża Męka - Pawłowice, ul. Zjednoczenia