home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Mizerów, ul. Wyzwolenia

Rok powstania: 1853

Postument: Podstawa jednoczęściowa, w formie wysokiego trapezu. Na jej froncie współczesna, marmurowa tablica z inskrypcją: KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA NAS RANY JEZU CHRYSTE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI MATKO BOLESNA MÓDL SIĘ ZA NAMI ROK BUD. 1853. Na podstawie płyta o głębokim, esowatym profilu. Cokół masywny, z figurą na froncie. Pod figurą zamontowany metalowy koszyczek na kwiaty. Gzyms grzybkowy, na rzucie kwadratu. Pod gzymsem cokół obwiedziony listwą (dziś niekompletną).

Figury: Figura Matki Bożej – płaskorzeźba na froncie cokołu. Figura stoi na wydatnym prostokątnym stopniu w dolnej części wklęsłym. Maria stoi wyprostowana, z przechyloną głową i rękami złożonymi do modlitwy. Na gzymsie, po obu stronach krzyża, dwie figury na prostych stopniach. Przy lewym boku krzyża św. Jan Ewangelista, wyprostowany, z rękami złożonymi do modlitwy. Po przeciwnej stronie inny, nie rozpoznany święty z ręką na sercu. U stóp krzyża figura św. Marii Magdaleny, klęczącej bokiem do krzyża z rękami złożonymi do modlitwy.

Krzyż: Krzyż prosty, na stopce nieco szerszej od krzyża. Figura Chrystusa pełna, z zamkniętymi dłońmi. Duży, kamienny kartusz INRI w układzie pionowym, łamany, z odwiniętym dolnym brzegiem.

Otoczenie: Krzyż podniesiony na grubej płycie. Otoczony ciasno metalowym płotkiem. Dojście od ulicy schodkowe, wyłożone kostką chodnikową.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Mizerów, ul. Wyzwolenia

Boża Męka - Mizerów, ul. Wyzwolenia Boża Męka - Mizerów, ul. Wyzwolenia Boża Męka - Mizerów, ul. Wyzwolenia
Boża Męka - Mizerów, ul. Wyzwolenia Boża Męka - Mizerów, ul. Wyzwolenia
Boża Męka - Mizerów, ul. Wyzwolenia