home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż ewangelicki
Studzionka, ul. Jedności

Rok powstania: 1904

Postument: Podstawa schodkowa, złożona z trzech bloków kamiennych. Cokół oddzielony od podstawy dwiema płytami o profilu wałkowym (dolna) i kowadełkowym. Na podstawie gruba płyta pod nieco węższym cokołem. Na froncie cokołu płycina zwieńczona łukowo. W niej inskrypcja: Jam jest zmartwychwstanie i żywot mówi Pan kto w mie wirzy choćby też umarł żyć będzie. Fundator: Georg Przybyła 1904. W górze cokół obwiedziony płaską listwą. Gzyms cokołu daszkowy, od dołu kilkukrotnie profilowany.

Figury: Krzyż nie posiada figur (ewangelicki).

Krzyż: Krzyż mały, prosty, na schodkowej stopce. Na krzyżu mała, metalowa figurka Chrystusa.

Otoczenie: Krzyż stoi na głównej alei cmentarza ewangelickiego.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Studzionka, ul. Jedności

Boża Męka - Studzionka, ul. Jedności Boża Męka - Studzionka, ul. Jedności
Boża Męka - Studzionka, ul. Jedności