home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Suszec, ul. Dolna

Rok powstania: 1917

Postument: Postument składa się z zasadniczej, szerokiej części środkowej i dostawionych po bokach dwóch kolumienek. Całość na rzucie litery T. Podstawa ustawiona na szerszym stopniu. Przed nim postawiono wtórnie tablicę fundacyjną: Fundator Jan i Maria Zielonka 1917. Na podstawie prostokątna płycina z tablicą inskrypcyjną: Któryś za nas był ukrzyżowany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Uprasza się przechodzących o pobożny Ojcze nasz i Zdrowaś Marya. Cokół oddzielony od podstawy płytą o esowatym profilu (sima bazy). Cokół zajęty przez wnękę o podwójnym profilu – wewnętrznym trójlistnym i zewnętrznym ostrołukowym. Narożniki nad wnęką zdobione motywami roślinnymi. Kolumienki po bokach przyjmują formy głównej części postumentu, ale pod gzymsem mają dodatkowy pas. Cokół zwieńczony gzymsem w formie daszka o wklęsłych połaciach.

Figury: Figura Matki Bożej (płaskorzeźba) stoi we wnęce na płaskim stopniu. Maria spogląda w dal, z rękami złożonymi na boku. Pozostałe postacie ustawiono na gzymsach bocznych kolumienek. Z lewej strony krzyża modlący się św. Jan Ewangelista. Po prawej Maria Magdalena z pochyloną głową i rękami skrzyżowanymi na piersiach. U jej stóp naczynie, być może na krew Chrystusa.

Krzyż: Krzyż ustawiono na dodatkowym elemencie w formie ośmiobocznego słupa. Słup jest podkreślony wąską listwą i zwieńczony daszkowym gzymsem podciętym wklęsłym profilem. Na trzech przednich ściankach słup ozdobiony jest wizerunkiem płonących świec. Stopka krzyża rozbudowana. Składa się z dwóch ośmiobocznych, schodkowo ułożonych płytek i dolnej, niefazowanej części krzyża. Belki krzyża silnie fazowane, przyjmują przekrój ośmioboczny z wydatnymi ostrogami. Zakończenie belek ostrosłupowe. Metalowa figura Chrystusa mała, z lekko zgiętymi palcami dłoni. Kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku przy ogrodzeniu posesji. Otoczenie krzyża wyłożone płytkami ceramicznymi. Krzyż otoczony ozdobnym, metalowym ogrodzeniem.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Suszec, ul. Dolna

Boża Męka - Suszec, ul. Dolna Boża Męka - Suszec, ul. Dolna
Boża Męka - Suszec, ul. Dolna Boża Męka - Suszec, ul. Dolna Boża Męka - Suszec, ul. Dolna
Boża Męka - Suszec, ul. Dolna