home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Studzionka, ul. Wodzisławska

Rok powstania: 1908

Postument: Podstawa dwuelementowa. Dolna, niższa część przechodzi skosem w górną. Na jej froncie prostokątna płycina z wyrytą sentencją: Es ist vollbarcht [dokonało się]. W takiej samej płycinie z tyłu podstawy nazwiska fundatorów: Johann Paula Anton Ganska, a pod płyciną data 1908. Płyta o wklęsłym profilu oddziela podstawę od cokołu. Cokół szeroki, niewiele węższy od podstawy. W nim wnęka na figurę zwieńczona ostrym łukiem. W górze cokół obwiedziony wąską listwą. Gzyms cokołu ze stylizowanym wygięciem od frontu i z tyłu, profilowanym od dołu. W narożnikach ćwierćrozetki. W polu pod wygięciem gzymsu akronim IHS zdobiony roślinnym motywem.

Figury: Figura Matki Bożej (płaskorzeźba) stoi we wnęce na wielobocznym stopniu, łączącym się prostokątnym elementem z podstawą. Maria z lekko przekrzywioną głową, z rękami skrzyżowanymi na piersiach.

Krzyż: Krzyż na sześciennej stopce z kryształowymi przyporami. Belki krzyża fazowane, z ostrogami, zakończone prosto. Metalowa figura Chrystusa mała, z lekko zgiętymi palcami dłoni. Kartusz INRI w układzie pionowym, niesymetryczny, falowany, z górną krawędzią lekko odwiniętą, a dolną podwiniętą.

Otoczenie: Krzyż stoi pomiędzy dwiema rosłymi lipami, otoczony ozdobnym, metalowym płotkiem. Obok krzyża stoi kamień kilometrowy.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska

Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska
Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska
Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska