home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Studzionka, ul. Wodzisławska

Rok powstania: 1920

Postument: Podstawa dwuelementowa, schodkowa. Górna część podstawy wyższa. Podstawa ma z przodu i z tyłu dostawione płyty, tworząc w przekroju krzyż. Na wysuniętej części frontowej tablica z inskrypcją: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Podstawa oddzielona od cokołu podciętą płytą z wypukłą krawędzią. Cokół ma przekrój identyczny, jak podstawa, przy czym do frontowej, wysuniętej części dostawione są po bokach wąskie paski. We frontowej części cokołu wnęka na figurę, zwieńczona pełnym łukiem. Poniżej wnęki duże putto na chmurce. Z tyłu cokołu napis fundacyjny: Fundator Józef Waleczek 1920. W górze cokół obwiedziony jest grubą listwą. Gzyms cokołu z obszernymi wygięciami od frontu i z tyłu, z potrójnym profilem od dołu. W polu pod wygięciem gzymsu rysunek serca gorejącego.

Figury: We wnęce cokołu święty męczennik z palmą (nie zidentyfikowany). Na bocznych stopniach gzymsu cokołu dwie figury. Po prawej stronie krzyża Matka Boża z lekko schyloną, skrzywioną w lewo głową i rękami skrzyżowanymi na piersiach. Po lewej św. Jan Ewangelista z rękami złożonymi do modlitwy.

Krzyż: Krzyż na dwuczęściowej stopce – na dole płyta w formie silnie zwężającego się odwrotnego kowadełka. Na niej wysoki prostopadłościan z sześciolistną rozetką o złożonym rysunku, na froncie. Krzyż wąski, o prostokątnym przekroju. Ramiona krzyża zakończone w koniczynkę. Metalowa figura Chrystusa wysmukła, z zaciśniętymi dłońmi. Kartusz INRI w układzie poziomym, falowany, wystający poza krawędzie belki.

Otoczenie: Krzyż jest otoczony ozdobnym, metalowym płotkiem. Jest gęsto zarośnięty ozdobnymi krzewami, które zasłaniają jego dolną część.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska

Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska
Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska
Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska Boża Męka - Studzionka, ul. Wodzisławska