home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Miedźna, ul. Wiejska

Rok powstania: pocz. XIX w.

Postument: Podstawa na rzucie kwadratu, nieco szersza od cokołu. Na przedniej ścianie podstawy miejsce po tablicy inskrypcyjnej zakryte płytą z lastryko z nieczytelnym napisem. Cokół oddzielony od podstawy płytą z wklęsłym profilem. Cokół masywny z trzema figurami. Gzyms szeroki z łukowym, stosunkowo płytkim wygięciem, z potrójnym profilem od spodu.

Figury: Na ścianach cokołu trzy figury – płaskorzeźby na płytkich, ale wysokich profilowanych stopniach. Na przedniej ścianie Matka Boża z prawą ręką złożoną na piersi, lewą opuszczoną, odwróconą wnętrzem dłoni do przodu. Na lewym boku św. Jan Ewangelista spoglądający w górę, na prawym setnik z szatami Chrystusa – obaj bokiem do krzyża. Pod krzyżem, na gzymsie, figura Marii Magdaleny – klęczy bokiem do krzyża, obejmując krzyż rękami.

Krzyż: Krzyż na rzucie prostokąta, z fazowanymi belkami. Ramiona krzyża zakończone w koniczynkę. Krzyż ozdobiony wzdłuż krawędzi wąską listwą, a przednia ściana krzyża zdobiona żebrowaniem. Postać Chrystusa nieproporcjonalnie mała, ze standardowym ułożeniem rąk i dłoni. Na szczycie krzyża rzeźbiony kartusz INRI, silnie niesymetryczny.

Otoczenie: Krzyż stoi w ogrodzie prywatnej posesji. Krzyż otoczony oryginalnym murowanym ogrodzeniem w postaci szerokiej kamiennej ławy ustawionej na ozdobnych słupkach. Wokół posadzone ozdobne krzewy.

Uwagi:

Stan: Przeciętny. Uszkodzone kamienne ogrodzenie.

Boża Męka - Miedźna, ul. Wiejska

Boża Męka - Miedźna, ul. Wiejska Boża Męka - Miedźna, ul. Wiejska Boża Męka - Miedźna, ul. Wiejska
Boża Męka - Miedźna, ul. Wiejska Boża Męka - Miedźna, ul. Wiejska
Boża Męka - Miedźna, ul. Wiejska Boża Męka - Miedźna, ul. Wiejska