home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Grzawa, ul. Wiejska

Rok powstania: poł. XIX w. (?)

Postument: Dwuczęściowa, wysoka podstawa. Dolna, szersza część podstawy z wysokim cokolikiem. Górna część jest węższa i wyższa. Obie części podstawy oddzielone płytą z esowatym profilem. Krawędzie podstawy zostały wycięte, co sprawia wrażenie, że po bokach podstawy dostawiono węższe płyty. Boczne płyty zostały w górze zakończone wolutami tworzącymi po bokach podstawy rodzaj wałków. Na froncie górnej części podstawy, po bokach dwa wąskie pilastry. Zdobienia podstawy łączą się płynnie z łamanym od dołu gzymsem, który tworzy szerszą podstawę dla figur pod krzyżem. Z przodu gzyms zwieńczono roślinnym motywem. Cokół znacznie węższy od podstawy, zdobiony jedynie obiegającą go w dolnej części listwą. Cokół zwieńczony znacznie wysuniętym gzymsem z wygięciami, podciętym od dołu kilkoma profilami. Z przodu, pod gzymsem wieńczącym podstawę, wmurowano ozdobny, metalowy wieszak na latarnię.

Figury: Na gzymsie podstawy, po bokach dwie figury na prostych stopniach. Z prawej strony krzyża Matka Boża ze spuszczoną głową i rękami złożonymi na piersi. Z lewej strony święty Jan Ewangelista zapatrzony przed siebie. U stóp krzyża, na gzymsie cokołu, drobna figura Marii Magdaleny. Postać klęczy przodem do krzyża. Wszystkie figury z mocno zatartymi rysami.

Krzyż: Krzyż z krótkimi ramionami zakończonymi w strzałkę. Figura Chrystusa – płaskorzeźba - nieproporcjonalnie drobna, z zatartymi rysami. Na szczycie kamienny kartusz w układzie pionowym, łamany, z podwiniętą dolną krawędzią. Litery na kartuszu zatarte.

Otoczenie: Krzyż stoi na dwóch płytach, na środku placyku, otoczony pasem paproci.

Uwagi:

Stan: Krzyż jest malowany na biało, ale zniszczony.

Boża Męka - Grzawa, ul. Wiejska

Boża Męka - Grzawa, ul. Wiejska Boża Męka - Grzawa, ul. Wiejska Boża Męka - Grzawa, ul. Wiejska
Boża Męka - Grzawa, ul. Wiejska