home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Suszec, ul. Szkolna

Rok powstania: poł. XIX w. (?)

Postument: Podstawa lekko zwężająca się ku górze. Na niej zapewne znajdowała się tablica fundacyjna; obecnie na postawie nie ma żadnych napisów. Cokół oddzielony od podstawy podciętą płytą z profilem wałkowym, skośnie zwężającą się ku górze. W górze cokół przepasany jest wąską listwą. Gzyms o łukowych wygięciach średniej głębokości. Od dołu gzyms dwukrotnie profilowany. W polach wygięć ośmiolistne rozetki.

Figury: Figura Matki Bożej na frontowej ścianie cokołu, na wydatnym stopniu z kielichową podstawą zakończoną gałką. Figura Marii – płaskorzeźba, z przechyloną głową i dłońmi splecionymi na piersiach.

Krzyż: Krzyż na schodkowej stopce, z ramionami zakończonymi w strzałkę. Figura Chrystusa proporcjonalna, z dłońmi zaciśniętymi. Na szczycie krzyża kamienny kartusz INRI w układzie pionowym, przełamany, wywinięty na dole. Literę N w akronimie wyryto w lustrzanym odbiciu.

Otoczenie: Krzyż stoi na wybrukowanym placyku. Po bokach dwa wysokie cyprysy.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Suszec, ul. Szkolna

Boża Męka - Suszec, ul. Szkolna Boża Męka - Suszec, ul. Szkolna Boża Męka - suszec, ul. Szkolna
Boża Męka - Suszec, ul. Szkolna