home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat pszczyński
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Kobiór, ul. Przelotowa

Rok powstania: 1887

Postument: Postument dwuelementowy. Na frontowej ścianie stosunkowo wysokiej podstawy wyryta inskrypcja: Na pamiątkę tej krwawej ofiary Jezusa Chrystusa i Odkupiciela świata ufundowała Gmina Kobiór R. P. 1887. Wokół inskrypcji obrysowana krawędź. Podstawa esowatym profilem przechodzi w cokół. W cokole łukowo zamknięte wnęki na figury. Cokół zwieńczony gzymsem z niezbyt głębokimi wygięciami. Gzyms od dołu wielokrotnie profilowany. W polach wygięć ośmiolistne rozetki.

Figury: We wnękach cokołu trzy figury na wysuniętych kielichowych stopniach zakończonych gałkami. Na froncie Matka Boża z przechyloną głową i dłońmi złożonymi na piersiach. Na lewym boku krzyża św. Jan Ewangelista. Na prawym święty w habicie z krzyżem, zapewne święty Franciszek. Pod krzyżem siedzi (tyłem do krzyża) Maria Magdalena z rękami złożonymi do modlitwy. Ta ostatnia figura wykonana najmniej profesjonalnie.

Krzyż: Krzyż wysmukły, z krótkimi ramionami zakończonymi w strzałkę. Figura Chrystusa drobna, z mocno zaciśniętymi dłońmi. Na szczycie krzyża kartusz INRI w układzie pionowym, przełamany, z dolną krawędzią odwiniętą.

Otoczenie: Krzyż stoi na skraju pola, otoczony ozdobnymi krzewami. Obok tablica informacyjna.

Uwagi: Krzyż stał pierwotnie w centrum miejscowości przy skrzyżowaniu głównych dróg. W czasie przebudowy drogi miał być rozebrany (1973). Uratowany przez proboszcza Szczepana Rożka. Wówczas przeniesiono go na prywatny grunt Stefana Janasa.

Stan: Dobry.

Boża Męka - Kobiór, ul. Przelotowa

Boża Męka - Kobiór, ul. Przelotowa Boża Męka - Kobiór, ul. Przelotowa Boża Męka - Kobiór, ul. Przelotowa
Boża Męka - Kobiór, ul. Przelotowa Boża Męka - Kobiór, ul. Przelotowa