home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Powiat mikołowski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Zgoń, ul. Sadowa

Rok powstania: 1867

Postument: Podstawa trzystopniowa, szeroka, z wyciętymi narożnikami frontowej ściany. Dolna część podstawy stanowi podwyższoną stopkę. Na niej płyta zwężająca się łukiem do części środkowej. Na froncie tej części podstawy prostokątna płycina z wyrytą inskrypcją: Na pamiątkę tej krwawej Ofiary Jezusa Chrystusa i odkupienia Świata Wystawiono R. P. 1867. Z boku tego elementu współczesna tabliczka z informacją o fundatorze krzyża (Jakub Kret). Pomiędzy środkową i górną częścią podstawy gruba płyta o łamanym, esowatym profilu. Górna część podstawy jest najwyższa. Na jej froncie prostokątna płycina. W niej relief z hostią w kielichu, a poniżej inskrypcja: Racz Panie Boże Imiona Fundatorów do Księgi żywota zapisać. Podstawa zwieńczona płaskim, wielowarstwowym gzymsem, po bokach wzmocnionym podpórkami zdobionymi wolutami. Cokół prosty, nakryty gzymsem w formie prostej płytki. Cokół i krzyż są wtórne.

Figury: Po bokach cokołu, na gzymsie podstawy, dwie figury. Przy prawym boku cokołu Matka Boża z przechyloną głową i dłońmi splecionymi na piersiach. Po drugiej stronie św. Jan Ewangelista z prawą ręką na sercu, spoglądający w górę, na krzyż.

Krzyż: Mały, prosty, wtórny krzyż z małą, metalową figurką Chrystusa i kartuszem INRI.

Otoczenie: Krzyż stoi na skraju pola, między dwiema lipami.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Zgoń, ul. Sadowa

Boża Męka - Zgoń, ul. Sadowa Boża Męka - Zgoń, ul. Sadowa
Boża Męka - Zgoń, ul. Sadowa Boża Męka - Zgoń, ul. Sadowa
Boża Męka - Zgoń, ul. Sadowa Boża Męka - Zgoń, ul. Sadowa
Boża Męka - Zgoń, ul. Sadowa