home

Kapliczki i krzyże województwa śląskiego

powiat lubliniecki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Wędzina, ul. Szkolna

Rok powstania: 1910

Postument: Podstawa trzyczęściowa. Dolna część, ze ściętymi górnymi krawędziami, tworzy stopkę. Na niej blok z górnymi krawędziami wyciętymi kowadełkowo. Na jego froncie data 1910. Górny element wyższy, szeroki, z inskrypcją: WYKONAŁO SIĘ. Gzyms podstawy daszkowy, podcięty łukowo. Cokół niski, zwieńczony profilowanym gzymsem, od frontu łukowo wygiętym. W narożnikach gzymsu ćwierćrozetki. W cokole wąska wnęka z łukowym zwieńczeniem wpisanym w wygięcie gzymsu. Wnęka jest zaszklona.

Figury: We wnęce cokołu współczesna figurka Matki Bożej z Lourdes.

Krzyż: Krzyż na schodkowej stopce. Ramiona krzyża zakończone fantazyjnymi strzałkami. Mała, metalowa figurka Chrystusa. Blaszany kartusz INRI mały, w układzie poziomym, lekko falowany i niesymetryczny.

Otoczenie: Krzyż stanowi element kompozycji architektonicznej stworzonej w miejscu rozebranego kościoła. Krzyż stoi w miejscu absydy kościoła, którą reprezentuje czteroelementowa ściana otaczająca krzyż łamanym łukiem. W zewnętrznych ścianach ostrołukowe okna z ozdobnymi kratami. Na wewnętrznych ścianach wizerunki dwóch, stojących tu dawniej kościołów. Przed krzyżem pozostawiono plac z zarysem ścian ostatniego kościoła. Na placu pozostawiono część posadzki kościoła.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Wędzina, ul. Szkolna

Boża Męka - Wędzina, ul. Szkolna Boża Męka - Wędzina, ul. Szkolna Boża Męka - Wędzina, ul. Szkolna
Boża Męka - Wędzina, ul. Szkolna